Title Image

HAVAINNOINTI

Aseman havainnoijien tehtäviin kuuluu mm. levähtävien lintujen laskeminen. Kuva: Aki Aintila

Havainnoijaksi asemalle

Asemalle havainnoijaksi ovat tervetulleita kaikki lintuharrastuksen perustaidot osaavat harrastajat. Asemalle päästäksesi tarvitset asemanhoitajan myöntämän kulkuluvan, jonka saat ottamalla yhteyttä asemanhoitajiin sähköpostitse halias(at)halias.fi vähintään kaksi arkipäivää ennen vierailuasi.

Tietoa havainnoinnista

Asemalla kerätään aineistoa kolmella menetelmällä: laskemalla muuttavia lintuja, tekemällä lepäilijäseurantaa ja rengastamalla lintuja.

  • Muutonseuranta: Haliaksella havainnoijiksi nimettyjen henkilöiden päivärutiineihin kuuluu “aamuvakio”, neljän tunnin mittainen muutonseuranta auringonnoususta alkaen. Vakion jälkeen jatkuu normaali muutonseuranta jota hyvinä muuttopäivinä voi kertyä yli kymmenen tuntia. Muuttoa seurataan niemen kärjen lähellä olevan vanhan tulenjohtobunkkerin päältä.
  • Lepäilijälaskenta: muuttavien lisäksi lasketaan muuttomatkan varrella lepäilevät paikalliset linnut. Seurantarutiineihin kuuluu käynti Gåsörsuddenin alueella, missä lasketaan erikseen kosteikkolinnut särkän ja rantaniityn ympäristöstä.
  • Verkkorengastus: Aseman verkkorengastus tapahtuu 12 vakiopikkulintuverkolla, kahdeksalla lisäverkolla sekä syksyisin kahdeksalla petolintuverkolla. Aseman rengastusvakio kestää viisi tuntia alkaen puoli tuntia ennen auringonnousua. Kahlaajia pyydetään rengastusta varten ajoittain katiskoilla pääasiassa Gåsörsuddenin (Gåu) somerikkoisella särkällä.

Kaikki päivän havainnot kootaan illalla asemalomakkeelle ns. iltahuudossa. Haliaksen toiminnasta julkaistaan vuosittain raportti Tringa-lehden sivuilla.

Vakiohavainnointi suoritetaan vanhalta tulenjohtotornilta. Kuva Jonne von Hertzen
Hippiäisuunilintu tuo terveisiä idästä. Kuva: Aleksi Lehikoinen

Ohjeita havainnoijille

Vakioitu havainnointi

Haliakselle havainnoijaksi nimetyn tulee suorittaa neljän tunnin mittainen vakiohavainnointijakso, ns. aamuvakio keskellä Uddskatania sijaitsevalta havainnointibunkkerilta käsin (kartta löytyy asemalta). Aamuvakio alkaa noin auringonnousun aikaan, tarkka kellonaika on aseman ovessa olevassa listassa. Aamuvakion aikana merkitään puolen tunnin jaksoissa (esim. 8.00, 8.30…) kaikki muuttavat linnut. Osa muutosta on selkeää ja suoraviivaista, mutta suuri osa esimerkiksi pikkulinnuista käy vain kääntymässä niemen kärjessä ja lentää takaisin mantereen suuntaan. Hyvänä nyrkkisääntönä onkin, että linnut jotka ohittavat bunkkerin, merkitään muuttaviksi. Tervettä järkeä tulee tässäkin käyttää ja esimerkiksi selvästi samat yksilöt jätetään merkitsemättä uudelleen. Asemalla on tarkoitukseen tehtyjä muutonseurantalomakkeita ja kätevä kansio, johon tyhjät lomakkeet laitetaan ennen aamuvakion alkua.

Muuttavien lisäksi merkitään ylös kaikki päivän aikana havaitut paikalliset linnut ja niiden määrät. Lintulajit, jotka systemaattisessa lajijärjestyksessä ovat riskilän jälkeen (kyyhkyt, tikat, kehrääjät, pöllöt, tervapääskyt ja varpuslinnut) lasketaan kuitenkin vain ns. vakioalueelta, eli Uddskatanin kärjen alueelta. Lintuaseman alueen raja ulottuu niemen tyvelle, luontopolun alussa olevalle aidalle asti. Alueen rajaus ja lisätietoja löytyy havainnointiohjeita-kansiosta.

Päivittäin on hyvä käydä lisäksi laskemassa linnut aseman rantaa pitkin Gåsörsuddenilla, joka sijaitsee 1,5 km asemalta koilliseen. Maastossa, merkittyjen polkujen ulkopuolella liikkuessa aseman havainnoitsijat käyttävät aseman eteisestä löytyviä huomioliivejä. Autokentillä ja muualla vapaasataman alueella liikkuminen on ehdottomasti kiellettyä.

Päivän muutto- ja paikallishavainnot kootaan illan päätteeksi sekä sähköiselle että paperiselle asemalomakkeelle, jälkimmäisiä on tuvan kirjahyllyssä. Muutto syötetään sähköiselle asemalomakkeelle, joka laskee muuton yhteen ja aamuvakion eriteltynä (lue lisää havainnointiohjeista). Muutonhavainnointilomakkeet laitetaan paperisen asemalomakkeen liitteeksi ja mapitetaan. Lisäksi parhaimmat havainnot kirjataan päivittäin Tiira-tietokantaan, ohjeet tähän ovat asemalla.

Tiira

Uusimmat asemalta ilmoitetut mielenkiintoisimmat havainnot.